• Nguyễn Huỳnh Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   039 851 3001
  • Email:
   nguyenhuynhthuthuy17@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH: 2019-2020 dạy lớp Mầm điểm Kênh Chà

 • Nguyễn Thị Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   0911 683 323
  • Email:
   nguyenthingochannhonhoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH: 2019-2020 dạy lớp Lá 2 điểm Gò Nôi

 • Nguyễn Thị Thúy Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   079 2077 008
  • Email:
   pedim1411@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH 2019-2020, dạy lớp LÁ 3 điểm Kênh Chà

 • Nguyễn Thị Kiều Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   036 223 1223
  • Email:
   Poxemxinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH 2019-2020: dạy lớp Lá 2 điểm Gò Nôi

 • Lê Hoàng Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   033 446 7944
  • Email:
   lenhung010494@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH 2019-2020 dạy lớp Chồi điểm Hải Hưng

 • Nguyễn Thị Ngọc Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   0355 794 988
  • Email:
   nguyenthingoccuc201196@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH 2019-2020 dạy trẻ lớp Chồi điểm Hải Hưng

 • Nguyễn Thị Bé Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   0369 294 813
  • Email:
   nhongoc1192@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH 2019-2020, dạy lớp LÁ 3 điểm Kênh Chà

 • Lê Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   0989 946 451
  • Email:
   thuyan1514@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH 2019-2020, Dạy lớp Lá 1, điểm Hải Hưng

 • Dương Thị Bạch Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   SP GDMN
  • Điện thoại:
   078 620 8099
  • Email:
   yenduongthibach1971@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NH 2019-2020 Tổ khối, day trẻ Nhóm 4

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 8
Tháng trước : 57